Statenevej 46, 2600 Glostrup, Tlf.: 43 45 71 06 
 
  Praktiske oplysninger
 
Klub Ejby
Statenevej 46-48
2600 Glostrup

Tlf: 43 45 71 06
E-Mail klub.ejby@glostrup.dk / joe.sandoe@glostrup.dk

Bank oplysninger: 4316  11726895  
Faste aktiviteter kan betales over netbank. Husk at skrive hvilken aktivitet samt barnets navn.

Fritidsklubbens åbningstider:
På almindelige skoledage:

Mandag til fredag Kl. 14 til 18
I samarbejde med Glostrup skole, har klubben også tidligere åbent på særlige dage, hvor skolentiden slutter tidligere. Dette gælder når  mellemtrinet har annonceret, en kortere skoledag, men ikke hvis en enkelt klasse, vælger at slutte tidligere.    

Juniorklub:
Børn fra 6. og 7. klasse har mulighed for at benytte klubbens juniorklub som har åbent kl. 18-21 hver tirsdag og onsdag, på uger med skoleåbent. Fra januar kan 5. klasse også benytte juniorklubben én gang om ugen fra kl. 18-20.

I Sommer, vinter og efterårsferie:
Mandag til og med fredag 9 til 16, Forældrebestyrelse/ personalet kan dog beslutte anderledes.

I ferier tager vi nogle gange på heldagsture ud af huset og så kan klubben være lukket. For at sikre sig, at man ikke går forgæves, bør man orientere sig. Der udsendes/ udleveres månedsplaner i klubben og meddelelser gives pr. opslag eller mail.
I den første uge af sommerferien, er der koloni fra onsdag til fredag. I disse dage har klubben også åbent.

Lukkedage:
Klubberne i Glostrup har 10 ekstra lukkedage, hvor de 9 af dem er fordelt således: De 3 dage før påske, den miderste uge i sommerferien og den sidste hverdag før jul. Den sidste dag bliver indstillet af de forskellige forældreråd, til fælles beslutning (senest i oktober måned året før). Der er mere information under punktet " Ferie - lukkedage"

Børnenormering:
Fritidsklubben er normeret til 84 børn fra 4 klasse til og med 7 klasse. Regulering sker i April og august. Der var indskrevet 104 børn pr. 1-4-16.

Personalet
Administrativ leder Kim Nielsen (som også er leder for Klub Granskoven)
Pædagog/Koordinator: Joe Sandøe
Pædagog Pierre Harling
Pædagog Annette Dahl
Uuddannet assistent Emma Larsen
Uuddannet assistent/staldansvarlig Hanne Andreasen
Pædagog og staldmedarbejder Susanne Østervang

Forældrerådet:

Bestyrelsesmedlemmer:
Christian Skov Jensen
Jesper Brandt
Jesper Tvede
Pernille Schelbeck
 

 

 


Sidst opdateret 3. januar 2017